22 bedrijven uit de Binnenvaart zijn met de Zwijndrechtse tennisvereniging DDH (De Drie Heugels) een unieke samenwerking aangegaan.


Aangezien zowel DDH als de Binnenvaart sterk in ‘Het Zwijndrechtse’ verankerd zijn, werd besloten tot het sluiten van een sponsorovereenkomst voor een periode van vijf jaar.
Naast de mogelijkheid tot netwerking voor de 22 sponsors, biedt de samenwerking de mogelijkheid tot vergroten van de naamsbekendheid bij met name de jeugd, die voor DDH een belangrijk speerpunt is.


Met de gesloten sponsorovereenkomst komt de Binnenvaart uit Zwijndrecht e.o. voor een periode van 5 jaar bij de tennisvereniging DDH langszij.


Klik op bijgaande links voor meer informatie over de individuele sponsoren.